Home2

Segons les Nacions Unides, l’accés a internet és un dret humà. Més de 52.000 famílies no s’han pogut connectar durant la pandèmia a Catalunya i, per tant, els fills estudiants no han pogut seguir el curs de manera telemàtica. La bretxa digital agreuja les desigualtats entre la població més vulnerable.xxx