Apadrina un estudiant

Com altres entitats sense ànim de lucre, Cap estudiant sense Internet es finança a partir de donacions. Com a secció local de la Fundació Guifi.net, et convidem a participar de totes les formes que creguis possible, però també econòmicament.

Pots fer aportacions puntuals o periòdiques de l’import que creguis convenient. Però com a referència has de saber que contribuint amb 15 € al mes estàs garantint que un estudiant pugui tenir Internet i pugui seguir els seus estudis en igualtat de condicions que la resta de companys.

Si prefereixes fer una transferència, fes-la al número de compte: IBAN: ES13 0182 3882 0002 0161 6289 indicant NIF i nom com a “concepte”.

Les donacions permeten deduccions fiscals d’acord amb la Llei49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Deducció de la quota de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Deducció de la quota de l’impost de societats.