La xarxa

On arriba?

Hotspot exterior    Hotspot interior    Wifi entre veïns Zona amb demanda de connectivitat

Què és un Hotspot? Un punt d’accés segur a Internet

Un Hotspot Wifi és un aparell similar a un router convencional dels que tenim a casa amb un sistema que permet accedir a internet via Wifi però de forma controlada. És el sistema que utilitzen moltes xarxes públiques com a aeroports, fires, hotels i establiments de restauració, entre d’altres. L’usuari es connecta lliurement a una xarxa Wifi i, un cop connectat, és redirigit automàticament a una pàgina web que li demana un usuari i contrasenya.

La diferència entre el Hotspot i compartir directament la contrasenya del Wifi és que el Hotspot assegura la integritat de la xarxa de l’usuari que dona l’excedent de la seva connexió a internet. El Hotspot només permet el trànsit cap a internet i no cap a la xarxa interna i els equips del donant i, per tant, és l’opció més segura.

A més a més, per accedir-hi es requereix un usuari i una clau que, en cas d’abús o finalització de la campanya, es pot eliminar.

Fes-te donant d’Internet!

Creem noves xarxes: Generem valor i activem projectes solidaris

Despleguem infraestructures de xarxes de telecomunicacions seguint un model d’economia social i solidària.

Les comunitats de veïns tenen la possibilitat de fer una instal·lació de cable o Wifi a l’interior de l’edifici per compartir una fibra òptica entre tots els veïns. Aquesta fibra òptica pot ser contractada a nom de la comunitat.

En edificis de nova construcció, des de l’any 1998, i amb posteriors modificacions el 2004 i 2011 (amb modificacions menors posteriors), existeix l’obligatorietat que hi hagi una Infraestructura Comuna de Telecomunicació (ICT), a partir de la qual es facilita la interconnexió de tots els habitatges i facilita l’accés a la banda ampla.

Les administracions públiques també hi tenen un paper important!