Què fem

En què consisteix Cap estudiant sense Internet?

L’actual situació d’excepcionalitat nacional i mundial, causada per la crisi de la COVID-19 i el confinament, ha evidenciat diferents problemàtiques laborals i socials que agreugen les desigualtats entre els ciutadans més vulnerables.

En aquest context, s’ha fet palès que els centres educatius necessiten vies de comunicació estables, que possibilitin la participació de tots els membres de la comunitat educativa de forma permanent.

Tant per afrontar moments en què no sigui possible ser a les aules presencialment, com per augmentar les oportunitats de participació i aprenentatge de tots i cadascun dels alumnes en qualsevol circumstància i entorn.

Actualment moltes famílies no disposen de recursos bàsics per fer-ho, com és la connexió a internet.

La campanya Cap Estudiant Sense Internet pretén posar a l’abast dels ciutadans i de tota mena d’organitzacions diverses solucions tècniques per minimitzar la bretxa digital existent a la nostra societat.