Projecte

“Cap estudiant sense Internet

La campanya Cap Estudiant Sense Internet pretén posar a l’abast dels ciutadans i de tota mena d’organitzacions solucions tècniques per minimitzar la bretxa digital existent a la nostra societat.